Leveringsvoorwaarden

Op de behandelingen van Keerpunt zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.  Je kunt deze via het contactformulier en onderstaande link aanvragen.
In deze voorwaarden is ook een privacy verklaring opgenomen.  Deze privacy verkaring vind je op deze website.

Keerpunt is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).  Als je als cliënt onvrede of een klacht hebt, kun je dit altijd bespreken met je therapeut. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met het secretariaat van de beroepsvereniging, NBVH. De beroepsvereniging zorgt ervoor dat een gratis klachtenfunctionaris  contact met je  opneemt om een oplossing te vinden. 

 

Sinds 1 juli 2013 zijn (zorg)professionals  verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken in geval van verdenking van huiselijk geweld. Ook Keerpunt is hiertoe verplicht. Meer informatie vind je hieronder.

Portretfoto's van Alexandra van Eenennaam op deze site zijn gemaakt door Patricia Lärche©